Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Κύστη Θυρεογλωσσικού πόρου - Βραγχιακή κύστη

Οι πιο συχνές συγγενείς διαταραχές αφορούν κύστεις και συρίγγια της μέσης γραμμής (θυρεογλωσσικά) και της πλάγιας τραχηλικής χώρας (βραγχιακά). Επιπλέον μπορούν να εμφανιστούν αιμαγγειώματα, λεμφαγγειώματα και δερμοειδείς κύστεις. Αυτές οι διαταραχές είναι σπάνιες και εκδηλώνονται με τραχηλικές διογκώσεις ως την ηλικία των 20 ετών.

Συρίγγια και κύστεις με θυρεογλωσσική προέλευση ονομάζονται και υπολλείματα του θυρεογλωσσικού πόρου ή κύστεις/συρίγγια μέσης γραμμής.

Αυτά με βραγχιακή προέλευση ονομάζονται κύστεις/συρίγγια/κόλποι βραγχιακών σχισμών και ταξινομούνται ως ανωμαλίες 1ης, 2ης, 3ης και 4ης βραγχιακής σχισμής (συχνότερη της 2ης).

Συμπτώματα:

Υποτροπιάζουσα κυσική διόγκωση άνωθεν του λάρυγγα, χωρίς ερυθρότητα ή πόνο. Σε ποσοστό 10-15% μπορεί να επιμολυνθεί η κύστη. Μετά από φλεγμονή της κύστης μπορεί να εμφανιστεί συρίγγιο και διάβρωση του υπερκείμενου δέρματος.

Καλά ορατοί όγκοι συχνά είναι μεταβαλλόμενου μεγέθους και έμφανίζουν συνοδά πιεστικά φαινόμενα.

Θεραπεια:Χειρουργική αφαίρεση