Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Κομβία φωνητικών χορδών

Τα κομβία φωνητικών χορδών ειναι τοπικές παχύνσεις ( υπερκερατώσεις) του επιθηλίου του ελεύθερου χείλους και των δύο φωνητικών χορδών. Οφείλονται στην κακή χρήση της φωνής και την υπερκόπωση των φωνητικών χορδών.

Παρατηρούνται συχνά σε τραγουδιστές, δασκάλους, δικηγόρους ή σε παιδιά που κλαίνε τακτικά ή φωνάζουν, για αυτό και ονομάζονται " κομβία των αοιδών".

Εκδηλώνονται με βράγχος φωνής που επιμένει και εύκολη κόπωση της φωνής. Η λαρυγγοσκοπική εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί εμφανίζονται σαν δύο συμμετρικά μικρά οζίδια αμφοτερόπλευρα στο ελεύθερο χείλος των φωνητικών χορδών στο όριο μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριτημορίου.

Η θεραπεία συνίσταται σε οικονομία φώνησης, λογοθεραπεία για την εκμάθηση της σωστής χρήσης της φωνής και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας χειρουργική αφαίρεσή τους με μικρολαρυγγοσκόπηση.