Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Τυμπανοτομή - Μυριγγοτομή- Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

Είναι η θεραπεία για την εκκριτική ωτίτιδα ( glue ear ή βλεννώδης), λογω μακροχρόνιας δυσλειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας. Το ορώδες υγρό του κοίλου του τυμπάνου μεταβάλλεται σε οροβλεννώδες και τελικά σε παχύρευστο βλεννώδες το οποίο δεν είναι δυνατόν πλέον να απορροφηθεί.

Η νόσος εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά με υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων οι οποίες δεν αφαιρούνται έγκαιρα, όπως και σε αυτά που πάσχουν από υποτροπιάζουσες ή εμμένουσες λοιμώξεις μύτης, παραρρίνιων κόλπων και ρινοφάρυγγα, αλλεργία της ανώτερης αναπνευστικής οδού ή λυκόστομα.

Στους ενήλικες μεγάλη σημασία έχει η εμφάνιση μονόπλευρα οροβλεννώδους ωτίτιδας, γιατί μπορεί να υποδηλώνει κακόηθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα, το οποίο διηθεί το φαρυγγικό στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται ενδελλεχής έλεγχος του επιφάρυγγα με οπίσθια ρινοσκόπηση και ενδοσκόπηση.

Κατ´ αρχήν η θεραπεία είναι συντηρητική και εάν μετά παρέλευση 6 μηνών κατά μέσο όρο χωρίς βελτίωση, η θεραπεία είναι χειρουργική.

Τυμπανοτομή - Μυριγγοτομή: παρακέντηση της τυμπανικής μεμβράνης και αναρρόφηση του οροβλεννώδους περιεχομένου του κοίλου του τυμπάνου. Στις περιπτώσεις όπου το υγρό είναι παχύρευστο κολλώδες, είναι απαραίτητη η διενέργεια μυριγγοτομής - τυμπανοτομής και η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.