Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Ρινοπλαστική - Σκολίωση ρινικού διαφράγματος - δυσμορφιες ρινος

Οι δυσμορφίες ρινός στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται με ανατομικές ανωμαλίες του ρινικού διαφράγματος (σκολίωση) γιατί η ανάπτυξη της μύτης ακολουθεί την πορεία ανάπτυξης του ρινικού διαφράγματος. Με άλλα λόγια, το αισθητικό πρόβλημα της μύτης συνδυάζεται στενά με το λειτουργικό πρόβλημα που είναι η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής, η οποία προκαλείται βασικά από την ανώμαλη ανάπτυξη του ρινικού διαφράγματος. Το διπλό αυτό πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τις ρινοπλαστικές επεμβάσεις. Αυτές διακρίνονται σε : διορθωτικές ( αισθητική και λειτουργική πλαστική χειρουργική ρινός και ρινικού διαφράγματος) και σε επανορθωτικές (αφορούν την επανακατασκευή, λόγω καταστροφής τμήματος ή ολόκληρης της μύτης).

Ενδείξεις:

καθαρά αισθητικές(ενώ η λειτουργία της μύτης είναι φυσιολογική) και λειτουργικές.

Οι δυσμορφίες ρινός : υβώδης, λοξή, εφιππιοειδής, φαρδειά, λεπτή, μεγάλη, μακριά μύτη.

Σημείωση: είναι ΛΑΘΟΣ να γίνεται μια ρινοπλαστική επέμβαση για καθαρά αισθητικούς σκοπούς σε βάρος της λειτουργίας της μύτης!!!

Αξίωμα της ρινοπλαστικής είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη καταστροφή των ιστών κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ώστε να αποφευχθούν μετεγχειρητικές επιπλοκές και αποτυχιίες.

Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος είναι μια συχνή ανατομική ανωμαλία της μύτης που προκαλεί δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής και προδιαθέτει στην εμφάνιση παραρρινοκολπίτιδας.

Αίτια: συγγενή, αναπτυξιακά και επίκτητα.

Απεξάρθρωση του χόνδρου του ρινικού διαφράγματος και σκολίωση προκαλείται συνήθως επίκτητα από τραύμα κατά τη διάρκεια του τοκετού ή μετά από κατάγματα ρινός.