Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Έλεγχος ακοής

Έλεγχος ακοής

Ο έλεγχος ακοής γίνεται με πολλές μεθόδους εξέτασης. Η λήψη σωστού και πλήρους ιστορικού, η φυσική εξέταση και η ακοολογική εξέταση αποτελούν τον βασικό τρίποδα στον οποίο στηρίζεται η διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του ακουστικού συστήματος.

Η σύγχρονη διαγνωστική ακοολογία περιλαμβάνει μεθόδους ψυχοβιολογικές ή υποκειμενικές και μεθόδους ηλεκτροφυσιολογικές ή αντικειμενικές με τις οποίες επιτυγχάνεται η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση των ακουστικών διαταραχών και η εντόπιση της βλάβης σε κάθε περιοχή του ακουστικού συστήματος

Μέθοδοι εξέτασης ακοής:

Ψυχοφυσικές:   Ανιχνευτική ακοομετρία - Τονοδότες - Τονική ακοομετρία

Ηλεκτροφυσιολογικές: Ακοομετρία ακουστικής αντίστασης Τυμπανομετρία - Ακουστικά αντανακλαστικά - Ηλεκτροκοχλιογραφία - Ακουστικά προκλητά αντανακλαστικά Εγκεφάλου Στελέχους - Εγκεφαλικού φλοιού - Κεντρικής ακουστικής λειτουργίας

Ακοομετρία

Ακοομετρία είναι η μέτρηση της ακουστικής ικανότητας και γίνεται σε ειδικά κατασκευασμένο ηχομονωτικό θάλαμο, ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση της ακοής από τους θορύβους του περιβάλλοντος.
Η ακοή είναι μία σύνθετη λειτουργία που δεν ολοκληρώνεται με την απλή αντίληψη των ήχων. Απαιτείται η σύνδεση των ηχητικών μηνυμάτων με αντίστοιχες καταγραμμένες στον εγκέφαλο μνήμες, ώστε να επιτευχθεί η ερμηνεία και η κατανόηση του μηνύματος. Σήμερα, διαθέτουμε αντικειμενικές και υποκειμενικές μεθόδους καταγραφής της ακουστικής ικανότητας. Οι μεν πρώτες έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζονται από τον ασθενή, μερικές όμως από τις δεύτερες πλεονεκτούν σε σχέση με τις πρώτες στο ότι μας πληροφορούν και για την τελική αντίληψη και ερμηνεία των ηχητικών μηνυμάτων στο επίπεδο του εγκεφαλικού φλοιού, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται με την αντικειμενική ακουομετρία.