Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Περιαμυγδαλικό απόστημα

ΠΕΡΙΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Κατά κανόνα είναι μία συνήθως μονόπλευρη, συλλογή πύου μεταξύ της αμυγδαλικής κάψας και του άνω σφιγκτήρα του φάρυγγα, και εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του άνω πόλου της αμυγδαλής. Συνηθέστερα το βλέπουμε σε ενήλικες κυρίως άνδρες, ενώ είναι σπανιότερο στα παιδιά. Συνηθισμένα μικρόβια είναι οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι και αερόβια - αναερόβια μικτή χλωρίδα.
Συμπτωματολογία
Τρισμός γνάθου (αδυναμία διάνοιξης του στόματος), σιαλόρροια, ισχυρά καταποτικά άλγη, επιδεινούμενη σβωλώδης ομιλία (όπως χαρακτηριστικά λέγεται «φωνή ζεστής πατάτας»), κακοσμία στόματος, γενική κατάπτωση, ψηλός πυρετός, ανορεξία, ομόπλευρα μαζική, επώδυνη ζυμώδης λεμφαδενική διόγκωση.

 Επιπλοκές

Οι επιπλοκές του περιαμυγδαλικού αποστήματος είναι πολύ σοβαρές. Αυτές είναι: Αυτόματη διάνοιξη στην μαλθακή υπερώα (συρίγγιο!), αιμορραγία, παραφαρυγγική φλεγμονή, παραφαρυγγικό καταδυόμενο απόστημα, λεμφαδενικό απόστημα, θρομβοφλεβίτιδα και θρόμβωση της έσω σφαγίτιδας φλέβας, ενδεχομένως με μηνιγγίτιδα ή σήψη. Δύσπνοια λόγω οιδήματος της σταφυλής, του φαρυγγικού τοιχώματος και της εισόδου του λάρυγγα.

Διάγνωση
Λόγω των σοβαρών επιπλοκών είναι απαραίτητη η εκτίμηση Ω.Ρ.Λ με ψηλάφηση, ΩΡΛ επισκόπηση στοματικής κοιλότητας και στοματοφάρυνγος, ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγος, φάρυγγος και λάρυγγος και ο οποίος μπορεί να προτείνει και άλλες εξετάσεις όπως .
Αιματολογικός έλεγχος.
Επίχρισμα για μικρόβιο και αντοχή.
Υπέρηχος τραχήλου.
Ακτινογραφία πλαγία τραχήλου.
Μαγνητική τομογραφία (MRI) σε υποψία καταδυόμενου αποστήματος.
Υπερηχογραφία - Doppler τραχήλου (επί υποψίας για σήψη, θρόμβωση σφαγίτιδος φλέβας).

 Θεραπεία
Συντηρητική θεραπεία γίνεται μόνο στην έναρξη της νόσου.
-Αντιβιοτικά για 10 ημέρες
- Κλινοστατισμός, κρύα επιθέματα (γραβάτα πάγου), -Ευκολοδιάβατη ή υγρή τροφή, υποκατάσταση υγρών.
-Αναλγητικά, και/ή αντιφλεγμονώδη
- Στοματική φροντίδα με χαμομήλι, ή αντισηπτικά,
Χειρουργικές ενδείξεις υπάρχουν σε κάθε υποψία αποστήματος ή διαπιστωμένο απόστημα όπως επίσης σε κάθε (απειλητική) επιπλοκή ενός περιαμυγδαλικού αποστήματος.
Γίνεται παρακέντηση σε κάθε υποψία αποστήματος, και σχάση αυτού μετά την διαπίστωσή του.
Η διάνοιξη αποστήματος και η αμυγδαλεκτομή (σε δεύτερο χρόνο) σε διαπιστωμένο απόστημα είναι υποχρεωτικά λόγω απειλητικής επιπλοκής.
Σε τραχηλική φλεγμονή επιπρόσθετα τραχηλική διάνοιξη και παροχέτευση απ’ έξω ή απολίνωση της έσω σφαγίτιδος φλέβας σε σήψη με υποψία θρόμβωσης.
Η παρακέντηση αποστήματος και η σχάση του είναι δυνατή σε ειδικές περιπτώσεις στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ σε βαριά διαδρομή της νόσου απαιτείται αντιμετώπιση στη κλινική.
Μετά από παρακέντηση/σχάση και θεραπεία με αντιβιοτικά δημιουργείται ουλώδης ίαση. Η υποτροπή είναι συχνή. Λόγω αυτού συνίσταται αμυγδαλεκτομή.