Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Τονική ακουομετρία - Ακοόγραμμα

Πρόκειται για εξέταση που έχει ως στόχο την αναζήτηση του ουδού αντίληψης καθαρών τόνων διαφόρων συχνοτήτων ( ουδός ακοής). Χρησιμοποιείται συσκευή που ονομάζεται ακουομετρητής και έχει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών τόνων διαφόρων συχνοτήτων και εντάσεων. Οι τόνοι αυτοί μεταφέρονται στον ασθενή με ανάλογα ακουστικά για την εξέταση της αέρινης αγωγής και με το οστεόφωνο, που τοποθετείται στη μαστοειδή για την εξέταση της οστέινης αγωγής.

Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο ακουόγραμμα με τη μορφή δύο καμπύλων, που αντιστοιχούν στην οστέινη και αέρινη οδό.