Καλλιμαγείρου Εύη MD, MSc

Χειρούργος - ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος

Εκκολπώματα του Zenker οισοφάγου

Εμφανίζεται στο επίπεδο του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα στο σημείο μετάπτωσης του θυρεοφαρυγγικού στον κρικοφαρυγγικό μύ, το οποίο είναι ευένδοτο. Στο σημείο αυτό, από την πίεση την εσωτερική ενδίδει το τοίχωμα και σχηματίζετΙ μία σακκοειδής προβολή, το εκκόλπωμα, που στην πραγματικότητα πρόκειται για εκκόλπωμα του υποφάρυγγα.

Ο ασθενής έχει την εντύπωση ότι η καταπινόμενη τροφή στέκεται στο λαιμό, παρουσιάζει αυτόματη δύσοσμη αναγωγή τροφών, επεισόδια πνιγμονής και εισροφήσεων.

Η διάγνωςη επιβεβαιώνεται με την οισοφαγογραφία με βάριο.

Η θεραπεία συνίσταται στην χειρουργική εξαίρεση με εξωτερική προσπέλαση ή ενδοσκοπικά.